+381642253320 funtours@sezampro.rs

AgTravelSoft

Softwer za turističke agencije

Program za vođenjenje turističke agencije već dugi niz godina koristi preko 70 agencija u regionu.
I, taj broj se stalno povecava.

Posle nekoliko godina testiranja i usavršavanja programa za vođenje turisticke agencije koji već 15 godina sami koristimo i testiramo, izasli smo i u distribuciju tog programa.
Softversko rešenje namenjeno lakšem vođenju poslovanja turističke agencije ( subagenta i tour operatora). Odlikuje ga pregledan i  interfejs, brzina rada, mogućnost korišćenja na više računara u lokalnoj mreži odjednom, lakoća rukovanja i mogućnost prilagođavanja softvera prema potrebama klijenta.

+381 64 2253320

Kako sve to radi

Za veoma kratko vreme ovladaćete programom i ubrzati svaku vašu operaciju koja je do sada, zahtevala mnogo više vremena.

Naši klijent su program prozvali Brzi Gonzales

Rad na programu

Cloud, pristup sa mobilnih uredjaja, online booking

Karakteristike:

 • smanjuje angažovanje ljudstva na izradi obavezne dokumentacije što istima

omogućava da se više posvete klijentima i promovišu svoju aktuelnu turističku
ponudu;

 • administrativne greške prilikom vođenja obaveznih i analitičkih evidencija

svodi na minimum;

 • pripremljen je za prijem podataka o turističkoj ponudi lokaliteta gde se

turistička agencija nalazi, a buduci da su podaci konfigurisani za automatsko
slanje na web stranice, omogućava i postavku lokalne turističke ponude na
web sajt turističke agencije koja ga koristi;

 • omogućava deljenje sopstvene turističke ponude sa drugim turističkim

agencijama;

 • program je proizvod dugogodišnje saradnje turističke agencije Fun Tours 2002

Doo, sa firmom za Web dizajn i razvoj sofware-a Nova Soft Doo uz aktivno
učešće knjigovodstvene agencije TOG iz Novog Sada, što garantuje da gotovo
da ne postoji aspekt u radu turističke agencije koji nije obuhvaćen i koji nije
adekvatno pokriven sa strane primene važećih zakonskih akata;

Strateško planiranje

Statistike, pregled klijenata, zaduženja i svi ostali segmenti poslovanja jedne agencije na jednom mestu i lako dostupni

Klijent Servis

This is a Divi text module. Use this space to enter relevant copy relating to your brand, business, product or service. This is a Divi text module. Use this space to enter relevant copy relating to your brand, business, product or service. This is a Divi text module. Use this space to enter relevant copy relating to your brand, business, product or service.

 • programski paket je konfigurisan tako da je otvoren za eventualne naknadne

promene i dodavanje dopunskih opcija a sve u cilju zadovoljavanja specifičnih
zahteva konkretne turističke agencije.

 • program omogućava opciju (nije obavezno) da svaki klijent pristupom web

stranici agencije koja ga koristi (bezbedan link zaštićen šifrom koju ima samo
klijent) može da stekne kompletan uvid u stanje svoje finansijske kartice, što
doprinosi transparentnosti rada na relaciji Turistička Agencija – Klijent;

 • buduci da se manipulacija podacim vrši preko Web servera, omogućen je

pristup podacima ovlašćenim licima turističke agencije, preko web-a, ali samo
ako imaju instaliranu verziju programske aplikacije, čime se omogućava
aktivna simultana kontorla rada svih zaposlenih od strane rukovodećeg kadra,
a buduci da se podacima pristupa samo kroz aplikaciju (ne moze preko web
browser-a) bezbednost je na visokom nivou;

Omogućen je rad većeg broja poslovnih jedinica (ogranaka) i većeg broja
radnih stanica, iste turističke agencije, simultano, a izveštaji i analitike se
mogu voditi na nivou:

 • poslovne jedinice;
 • konkretnog korisnika;
 • grupe korisnika;
 • cele agencije;

Programski paket podržava rad sa dinarskom i deviznom evidencijom uplata i
zaduženja, što otvara mogućnost za saradnju sa klijentima van R.Srbije;
Specifikacija i karakteristike programskog paketa AgTravelSoft

Klijenti (objedinjeni podaci za sve Klijente)

 • Podela klijenta na kategorije – kupce, organizatore, subagente i dobavlčjače, sa

kompletnim identifikacionim podacima, podacima za kontakt, kao i ostalim
podacima po konkretnom zahtevu

 • Laka pretraga i pronalaženje podataka o konkretnom klijentu;
 • Definisanje rabatnih stopa (opciono);
 • definisanje opštih uslova putovanja za svakog organizatora ponaosob

(izuzetno lako koristeći Copy-Paste opciju iz bilo kojeg elektronskog
dokumenta gde su definisani OUP organizatora)
Destinacije (podaci potrebni za ugovore o putovanju, račune i predračune…)

 • Evidencija Država, Regija(unutar država), Gradova, objekata….
 • Opcija je usmerena na kasniji lak pregled i analitiku po bilo kojem od

parametara iz podataka o destinaciji;

 • evidencija City Tura kao posebnog i specifičnog oblika definisanja destinacija;

Ugovori o putovanju (najobimniji deo programskog paketa) – u daljem textu
Ugovori

 • Postavljenje Ugovora u status Aktivan, U pripremi, Storno;
 • Izbor Organizatora, nosioca ugovora, kompletnih podataka o destinaciji
 • putovanja (Drzava,grad, objekat…);
 • podaci o smeštaju (Objekat, vrsta smeštaja, struktura smeštaja, količina…)
 • podaci o svim potrebnim datumima (datum zaključenja ugovora, polazak,
 • početak i završetak aranžmana, trajanje…)
 • posebne napomene vezane za ugovor;
 • Podaci o uslugama koje su predmet ugovora o putovanju;
 • Kompletni podaci o svim putnicima (ime i prezime, adresa, mesto, telefon,
 • JMBG, datum rođenja, kategorija putnika)
 • podaci o izvršenim uplatama po konkretnom ugovoru (mogu se uvek
 • dopunjevati sa novim uplatama ako se uplate za isti ugovor vrše više puta)
 • generisanje plana otplate ukoliko se ugovor plaća u više rata;
 • izdavanje priznanica-avansnih računa za svaku konkretnu uplatu po
 • zaključenom Ugovoru, sa napomenom o ostatku iznosa za plaćanje na dan
 • poslednje uplate;
 • automatsko generisanje finansijskog izveštaja o obavezama koje se
 • evidentiraju u KIR obrazac;
 • automatsko generisanje i izdavanje fakture, profakture, gotovinskog računa,
 • vocher-a, jednim klikom na odabranu opciju;
 • štampanje fiskalnog računa direktno iz ugovora bez prethodnog unošenja
 • podataka u fiskalni uređaj (ukoliko je fiskalni uređaj adekvatne konfiguracije,
 • npr. fiskalne kase EuroInformatika, HCP, ComTrade. – odredjeni modeli);

 

Profakture

 • izdavanje profaktura direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje profakture za dinarsko i devizno plaćanje (sa podacima o SVIFT-u);
 • Pregled izdatih profaktura (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz profakture po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se
 • sadrže u sadržaju profakture;
 • štampa profakture;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz profakture;
 • automatsko salnje Profakture u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih profaktura;

Fakture

 • izdavanje faktura direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje fakture za dinarsko i devizno plaćanje (sa podacima o SVIFT-u);
 • Pregled izdatih faktura (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz fakture po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se
 • sadrže u sadržaju fakture;
 • štampa fakture;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz fakture;
 • automatsko salnje fakture u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih faktura;

Gotovinski računi (GR)

 • izdavanje GR direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje GR za dinarsko plaćanje;
 • Pregled izdatih GR (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz GR po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se sadrže
 • u sadržaju GR;
 • štampa GR;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz GR;
 • automatsko salnje GR u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih GR;

Avansni računi (AR)

 • izdavanje AR direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje AR za dinarsko i devizno plaćanje;
 • Pregled izdatih AR (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz AR po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se sadrže
 • u sadržaju AR;
 • štampa AR;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz AR;
 • automatsko salnje AR u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih AR;

Troškovi

 • generisanje neograničenog broja vrsta troškova po kojima će se pratiti troškovi
 • rada agencije;
 • evidenciju svih troškova po datumu, opisu, iznosu podeljenih prema vrsti
 • troška;

IZVEŠTAJI
Na osnovu unetih podataka, program automatski generiše izveštaje.
Navodimo samo neke od postojećih izveštaja, a mogućnosti su neograničene i
zavise od konkretnih potreba turističe agencije:

 • pregled ugovora po statusu (Aktivan, Priprema, Storno i jednostavno
 • prevođenje iz jednog u drugi status);
 • Evidenciju razduženja (uplata) turističke agencije prema Organizatoru koji je
 • naveden kao organizator turističkog putovanja u konkretnom Ugovoru;
 • Kompletan spisak dužnika po Ugovorima na zadati datum – period;
 • Kompletan spisak zaduženja turističke agencije prema svim organizatorima na
 • zadati datum – period;
 • Pregled prodatih aranžmana za period, po datumu, po destinaciji,
 • organizatoru…
 • Pregled izdatih faktura, profaktura, gotovniskih računa, avansnih računa, sa
 • mogućnosti filtriranja i sortiranja po gotovo svakom od podataka;
 • Pregled troškova prema vrsti troška, za dan, za period….
 • Finansijske kartice kupaca i organizatora,
 • Pregled prodaje aranžmana po svakom zaposlenom, korisniku koji se
 • prijavljuje za rad u programu;
 • Evidenciju savakog prijavljivanja u program sa User name i pasword;
 • Obrasci KIR za račune, konačne ralune, avansne račune;
 • ostali izveštaji po konkretnom zahtevu…

Pored svega navedenog, program podržava rad sa više korsnika, podeljenih u
korsničke grupe.

Pozovite nas

+381 64 225 3320

Future Business, LLC

Adresa

Bulevar Vojvode Stepe 87.
Novi Sad

Serbia

Telefon

Office:
+38164 225 3320

Marketing:
funtours@sezampro.rs

Email

Office:
operations@agtravelsoft.com

Marketing:
funtoursns@gmail.com

Funtours 2002 Fun IT, Copyright 2021

Funtours D.O.O koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.