PROGRAM ZA TURISTICKE AGENCIJE

Softwer za turisticke agencije

Veliki broj korisnika aplikacije

AgTravelSoft - Programsku aplikaciju koristi veliki broj turističkih agencija Srbiji i Bosni i Hercegovini

Aplikacija se koristi u Kikindi, Subotici, Crvenki, Sarajevu, Novom Sadu, Vršcu, Beogradu, Paraćinu, Kruševcu, Leskovcu, Pirotu, Banjaluci, Somboru,Kanjizi

Napredna tehnologija koja je primenjena prilikom izrade same aplikacije, omogućila nam je da veliki broj korisnika opslužujemo sa matične lokacije. Kompletno održavanje vrši se iz naših prostorija. Klijentima se nakon izvršene ispravke koja je radjena po njihovom zahtevu šalje poruka da je izmena izvršena i da ce prrvim sledecom prijavom na programsku aplikaciju, promene biti vidljive

Bezbednost podataka

Rezervne kopije podataka (BackUp) se radi redovno na nivou kompletnog servera. Podaci se jedanput godišnje šalju i Korisnicima, kao dodatna mera obezbeđenja. Ukoliko Korisnici ispostave zahtev, BackUp im se može slati i češće.

NOVO ! Nova verzija Softvera

Sofwter se nalazi na https adresi, sto znaci da je zasticen SSL sertifikatom (istu vrstu zastite koriste banke za zastitu podataka svojih klijenata, i onih koji online unose podatke svojih kredditnih kartica ili racuna).Iako se ovde ne radi o takvoj vrsti podataka i necemu sto bi se moglo direktno monetarizovati, mi smo se potrudiili da vasi, podaci, sifre i podaci vasih klijenata budu jednako zasticeni. Bezbednost i diskrecija je  od prvog dana bila nas imperativ.Za 10 godina poslovanja, svaki uneseni podatak je ostao samo izmedju agencije i klijenta.

Pomoć i podrška

Podrška korisnicima je obezbedjena svakodnevno od 09-19h. Ukoliko je potrebno podrška se može pružiti i van navedenog vremena u specifičnim situacijama.
Klijentima je na raspolaganju direktna-neposredna telefonska i skype podrška kao i podrška putem elektronske pošte. Jedna od novosti nove veryije programa ya vodnjenje agencije, je i  implentacija elektronske komunikacije sa kljentima putem taskova putem koje će svi klijenti imati uvid u trenutni status zahteva koji su poslali.

Novo ! AgTravel Soft (2018)
Novosti i poboljšanja nove verzije softwera

Softwer za turisticke agencije

Program je sada prilagođen za sve vrste operativnih sistema . (Windows , Linux .)
Programom se može upravljati i sa mobilnih telefona ili tableta .

"Novo ruho"  naseg softwer za turisticke agencije

Novi Softwer za turisticke agencije

Klijenti ce sada, sve svoje podatke moći menjati sami. Detalj koji znatno ubrzava proces prilikom promemen zakona, adrese , unosenja napomena u ugovore o putovanju i sl.

Direktno iy programa, moye se poslati email sa preko sopstvene email adrese..Do sada je to radilo tako sto je svaki klijent dobijao adresu npr. imeagencije@agtravelsoft.com. Od sada, radi lakse evidencije poslaih najava, ugovora ce, email agencije sa kojeg inace salje dokumenta biti uvezan sa sistemom .

Jos mnogo unapredjenja u samom progrramu. Mozda najvaznija prednost je brzina koojom se komande izvrsavaju.

Vise od 10 godina u vise od 50 agencija

AgTravelSoft
Programski paket za rad turističkih agencija
U nastavku, nudimo Vam objašnjenje najbitnijih karakteristika programskog paketa,
kao i deo mogućnosti koje isti pruža. Programski paket je kompletnu urađen na
srpskom jeziku.
Platforma na kojoj je rađen programski paket je ASP.NET (C# - pogramski kod i
MSSQL baza podataka). Sama platforma najvećeg renomiranog svetskog proizvođača
aplikativnog software-a već mnogo govori o legalnosti i ozbiljnosti pristupa izradi
programskih rešenja. Stabilnost, bezbednost i prilagodljivost programa potrebama
krajnjem korsniku i lakoća u radu bili su imperativ prilikom razvoja našeg
programskog paketa.

Ag travel soft je sve što vam je potrebno za upravljanje rezervacijama, korisničkim profilima i komunikacijama sa vašim kupcima. Upoznajte svakog kupca ili dobavljača.

Posetite stranicu Ag travel soft  Posaljite zahtev za demo verziju softera za vodjenje turisticke agencije

Cenovnik softwer za turisticke agencije

Subagentski program Lite

350 € 20€ /mesecno
do 100 ugovora godisnje
Neogranicen broj korisnika
back up podataka 1 nedeljno
Jedna poslovnica
Odrzavanje softwera. Izmene podataka, popravke Email i direktno preko programa,
/

Subagentski program Standard

350 € 22 €/ mesecno
Do 500 ugovora godisnje
Neogranicen broj korisnika
back up podataka 2 x nedeljno
Jedna poslovniica
Odrzavanje softwera. Izmene podataka, popravke Email i direktno preko programa,
/

Subagentski program Profesional

350 € 25€/ Mesecno
Do 1000 ugovora godisnje
Neograniceno broj korisnika
back up podataka 3 x nedeljno
do 3 poslovnice
Odrzavanje softwera. Izmene podataka, popravke Email i direktno preko programa,
/

Organizatorski program

999 € 30€/ mesecno
Bez ogranicenja
Neogranicen broj korisnika
Back up podataka 5 puta nedeljno
neoganicen broj poslovnica
Odrzavanje softwera. Izmene podataka, popravke Email i direktno preko programa,
Booking u realnom vremenu, mogucnost integracije na sajt.

Naš cilj je da turistickim agencijama  obezbedimo sistem koji je jednostavan za upotrebu i dovoljno fleksibilan da zadovolji promenljive potrebe vašeg poslovanja. Posebno naglašavamo potrebe naših kupaca, a naš softver se stalno poboljšava i raste na osnovu predloga kupaca.

Upravo zbog toga je III verzija nases programa za turisticke agencije, ovih dana ugledala svetlost dana.

Mi  obezbeđujemo softver za turisticge agencije i agente od 2007. godine i tokom ovog vremena naš proizvod AgTravelSoft značajno je porastao na osnovu predloga kupaca uz održavanje aktuelnih industrijskih zahteva. Ostajemo potpuno posvećeni našim kupcima koji napreduju.

Softwer za turisticke agencije :

Ag Travel Soft će u potpunosti zameniti ručni sistem za unošenje podataka i pojednostaviti rad na šalteru i prodaji. Takođe će vam pružiti funkciju pozadinske kancelarije sa detaljnim informacijama i analizom vašeg poslovanja, što nije moguće sa ručnim sistemom.

 • Ag travel soft je veb program za putovanja koji automatizuje vašu prodaju, marketing, operacije i finansije.
 • Iskoristite naše veb-bazirano softversko rešenje koje je modelirano na najuspešnijim turističkim preduzećima .
 • Poboljšajte efikasnost i smanjite svoje troškove s vašim potpuno automatizovanim prodajnim tokovima.
 • Povećajte prodaju tako što ćete lako dodavati i upravljati različitim prodajnim procesima.
 • Ubrzanje procesa i obrade podataka tako da sa lakocom postizete više rezervacija sa istim brojem zaposlenih.
softwer za turisticke agencije

Karakteristike programa za vodjenje turisticke agencije:

 • smanjuje angažovanje ljudstva na izradi obavezne dokumentacije što istima

omogućava da se više posvete klijentima i promovišu svoju aktuelnu turističku
ponudu;

 • administrativne greške prilikom vođenja obaveznih i analitičkih evidencija

svodi na minimum;

 • pripremljen je za prijem podataka o turističkoj ponudi lokaliteta gde se

turistička agencija nalazi, a buduci da su podaci konfigurisani za automatsko
slanje na web stranice, omogućava i postavku lokalne turističke ponude na
web sajt turističke agencije koja ga koristi;

 • omogućava deljenje sopstvene turističke ponude sa drugim turističkim

agencijama;

 • program je proizvod dugogodišnje saradnje turističke agencije Fun Tours 2002

Doo, sa firmom za Web dizajn i razvoj sofware-a Nova Soft Doo uz aktivno
učešće knjigovodstvene agencije TOG iz Novog Sada, što garantuje da gotovo
da ne postoji aspekt u radu turističke agencije koji nije obuhvaćen i koji nije
adekvatno pokriven sa strane primene važećih zakonskih akata;

 • programski paket je konfigurisan tako da je otvoren za eventualne naknadne

promene i dodavanje dopunskih opcija a sve u cilju zadovoljavanja specifičnih
zahteva konkretne turističke agencije.

 • program omogućava opciju (nije obavezno) da svaki klijent pristupom web

stranici agencije koja ga koristi (bezbedan link zaštićen šifrom koju ima samo
klijent) može da stekne kompletan uvid u stanje svoje finansijske kartice, što
doprinosi transparentnosti rada na relaciji Turistička Agencija – Klijent;

 • buduci da se manipulacija podacim vrši preko Web servera, omogućen je

pristup podacima ovlašćenim licima turističke agencije, preko web-a, ali samo
ako imaju instaliranu verziju programske aplikacije, čime se omogućava
aktivna simultana kontorla rada svih zaposlenih od strane rukovodećeg kadra,
a buduci da se podacima pristupa samo kroz aplikaciju (ne moze preko web
browser-a) bezbednost je na visokom nivou;

Omogućen je rad većeg broja poslovnih jedinica (ogranaka) i većeg broja
radnih stanica, iste turističke agencije, simultano, a izveštaji i analitike se
mogu voditi na nivou:

 • poslovne jedinice;
 • konkretnog korisnika;
 • grupe korisnika;
 • cele agencije;

Programski paket podržava rad sa dinarskom i deviznom evidencijom uplata i
zaduženja, što otvara mogućnost za saradnju sa klijentima van R.Srbije;
Specifikacija i karakteristike programskog paketa AgTravelSoft

Klijenti (objedinjeni podaci za sve Klijente)

 • Podela klijenta na kategorije - kupce, organizatore, subagente i dobavlčjače, sa

kompletnim identifikacionim podacima, podacima za kontakt, kao i ostalim
podacima po konkretnom zahtevu

 • Laka pretraga i pronalaženje podataka o konkretnom klijentu;
 • Definisanje rabatnih stopa (opciono);
 • definisanje opštih uslova putovanja za svakog organizatora ponaosob

(izuzetno lako koristeći Copy-Paste opciju iz bilo kojeg elektronskog
dokumenta gde su definisani OUP organizatora)
Destinacije (podaci potrebni za ugovore o putovanju, račune i predračune...)

 • Evidencija Država, Regija(unutar država), Gradova, objekata....
 • Opcija je usmerena na kasniji lak pregled i analitiku po bilo kojem od

parametara iz podataka o destinaciji;

 • evidencija City Tura kao posebnog i specifičnog oblika definisanja destinacija;

Ugovori o putovanju (najobimniji deo programskog paketa) – u daljem textu
Ugovori

 • Postavljenje Ugovora u status Aktivan, U pripremi, Storno;
 • Izbor Organizatora, nosioca ugovora, kompletnih podataka o destinaciji
 • putovanja (Drzava,grad, objekat...);
 • podaci o smeštaju (Objekat, vrsta smeštaja, struktura smeštaja, količina...)
 • podaci o svim potrebnim datumima (datum zaključenja ugovora, polazak,
 • početak i završetak aranžmana, trajanje...)
 • posebne napomene vezane za ugovor;
 • Podaci o uslugama koje su predmet ugovora o putovanju;
 • Kompletni podaci o svim putnicima (ime i prezime, adresa, mesto, telefon,
 • JMBG, datum rođenja, kategorija putnika)
 • podaci o izvršenim uplatama po konkretnom ugovoru (mogu se uvek
 • dopunjevati sa novim uplatama ako se uplate za isti ugovor vrše više puta)
 • generisanje plana otplate ukoliko se ugovor plaća u više rata;
 • izdavanje priznanica-avansnih računa za svaku konkretnu uplatu po
 • zaključenom Ugovoru, sa napomenom o ostatku iznosa za plaćanje na dan
 • poslednje uplate;
 • automatsko generisanje finansijskog izveštaja o obavezama koje se
 • evidentiraju u KIR obrazac;
 • automatsko generisanje i izdavanje fakture, profakture, gotovinskog računa,
 • vocher-a, jednim klikom na odabranu opciju;
 • štampanje fiskalnog računa direktno iz ugovora bez prethodnog unošenja
 • podataka u fiskalni uređaj (ukoliko je fiskalni uređaj adekvatne konfiguracije,
 • npr. fiskalne kase EuroInformatika, HCP, ComTrade. – odredjeni modeli);

 

Profakture

 • izdavanje profaktura direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje profakture za dinarsko i devizno plaćanje (sa podacima o SVIFT-u);
 • Pregled izdatih profaktura (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu...);
 • filtriranje podataka iz profakture po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se
 • sadrže u sadržaju profakture;
 • štampa profakture;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz profakture;
 • automatsko salnje Profakture u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih profaktura;

Fakture

 • izdavanje faktura direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje fakture za dinarsko i devizno plaćanje (sa podacima o SVIFT-u);
 • Pregled izdatih faktura (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu...);
 • filtriranje podataka iz fakture po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se
 • sadrže u sadržaju fakture;
 • štampa fakture;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz fakture;
 • automatsko salnje fakture u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih faktura;

Gotovinski računi (GR)

 • izdavanje GR direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje GR za dinarsko plaćanje;
 • Pregled izdatih GR (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu...);
 • filtriranje podataka iz GR po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se sadrže
 • u sadržaju GR;
 • štampa GR;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz GR;
 • automatsko salnje GR u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih GR;

Avansni računi (AR)

 • izdavanje AR direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje AR za dinarsko i devizno plaćanje;
 • Pregled izdatih AR (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu...);
 • filtriranje podataka iz AR po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se sadrže
 • u sadržaju AR;
 • štampa AR;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz AR;
 • automatsko salnje AR u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih AR;

Troškovi

 • generisanje neograničenog broja vrsta troškova po kojima će se pratiti troškovi
 • rada agencije;
 • evidenciju svih troškova po datumu, opisu, iznosu podeljenih prema vrsti
 • troška;

IZVEŠTAJI
Na osnovu unetih podataka, program automatski generiše izveštaje.
Navodimo samo neke od postojećih izveštaja, a mogućnosti su neograničene i
zavise od konkretnih potreba turističe agencije:

 • pregled ugovora po statusu (Aktivan, Priprema, Storno i jednostavno
 • prevođenje iz jednog u drugi status);
 • Evidenciju razduženja (uplata) turističke agencije prema Organizatoru koji je
 • naveden kao organizator turističkog putovanja u konkretnom Ugovoru;
 • Kompletan spisak dužnika po Ugovorima na zadati datum - period;
 • Kompletan spisak zaduženja turističke agencije prema svim organizatorima na
 • zadati datum – period;
 • Pregled prodatih aranžmana za period, po datumu, po destinaciji,
 • organizatoru...
 • Pregled izdatih faktura, profaktura, gotovniskih računa, avansnih računa, sa
 • mogućnosti filtriranja i sortiranja po gotovo svakom od podataka;
 • Pregled troškova prema vrsti troška, za dan, za period....
 • Finansijske kartice kupaca i organizatora,
 • Pregled prodaje aranžmana po svakom zaposlenom, korisniku koji se
 • prijavljuje za rad u programu;
 • Evidenciju savakog prijavljivanja u program sa User name i pasword;
 • Obrasci KIR za račune, konačne ralune, avansne račune;
 • ostali izveštaji po konkretnom zahtevu...

Pored svega navedenog, program podržava rad sa više korsnika, podeljenih u
korsničke grupe.

Na rukovodećem kadru agencije korisnika programa je da ispostavi konkretan
zahtev u smislu prava pristupa odrđenim podacima. Podaci se mogu učiniti
dostupnim ili nedostupnim za odrđene grupe korisnika ili konkretne korsnike.
Budući da je, kao smo naveli, program nastao u saradnji trusitičkih radnika,
programera i knjigovođa, a da smo svesni da se zakoni i pravne norme menjaju,
program je predviđen za relatino brze promene i otvoren za nadogradnju.

 

U cenu programa je uracunata
instalacija programa na 5 kompjutera (Nije potrebna mreza) (Program se moze instalirati na neogranicen broj kompjutera u okviru jedne poslovnnice),
prezentacija
5 casova obuke.

softwer za turisticke agencije
en_USEnglish
en_USEnglish