+381642253320 funtours@sezampro.rs
Web design

Web design

 • Skijanje Jahorina

.hesperiden.tparrows{cursor:pointer;background:rgba(0,0,0,0.5);width:30px;height:30px;position:absolute;display:block;z-index:100; border-radius:50%}.hesperiden.tparrows:hover{background:rgba(0,0,0,1)}.hesperiden.tparrows:before{font-family:“revicons“;font-size:24px;color:rgb(255,204,0);display:block;line-height:30px;text-align:center}.hesperiden.tparrows.tp-leftarrow:before{content:“e82c“; margin-left:-3px}.hesperiden.tparrows.tp-rightarrow:before{content:“e82d“; margin-right:-3px}

Dosadasnji radovi

Pre vise od 13 godina smo zavrsili naš prvenac. Od tada, do danas preko 300 sajtova iz najrazličitijih oblasti.

Turizam je bio i ostao naša uža specijalnost. Preko 100 sajtova turističkim agencijama, hotelima, apartmani ali turističkim destinacijama.
Radili smo sajtova za nemačko, norveško, švedsko i Izraelsko tržiste. Najviše web prezentacija smo ipak napravili na domaćem tlu.

 

Turizam

Obuka za održavanje sajta ali i za visoko pozicioniranje na pretraživačima.

 

Optimizacija sajtova. Lak unos novog materijala.

Prilagodljivi svakoj veličini ekrana

Gallery

Want to see more?

Gallery
Services
Blog

Email Me


Softwer za turisticke agencije

Softwer za turisticke agencije

AgTravelSoft

Softwer za turističke agencije

Program za vođenjenje turističke agencije već dugi niz godina koristi preko 70 agencija u regionu.
I, taj broj se stalno povecava.

Posle nekoliko godina testiranja i usavršavanja programa za vođenje turisticke agencije koji već 15 godina sami koristimo i testiramo, izasli smo i u distribuciju tog programa.
Softversko rešenje namenjeno lakšem vođenju poslovanja turističke agencije ( subagenta i tour operatora). Odlikuje ga pregledan i  interfejs, brzina rada, mogućnost korišćenja na više računara u lokalnoj mreži odjednom, lakoća rukovanja i mogućnost prilagođavanja softvera prema potrebama klijenta.

+381 64 2253320

Kako sve to radi

Za veoma kratko vreme ovladaćete programom i ubrzati svaku vašu operaciju koja je do sada, zahtevala mnogo više vremena.

Naši klijent su program prozvali Brzi Gonzales

Rad na programu

Cloud, pristup sa mobilnih uredjaja, online booking

Karakteristike:

 • smanjuje angažovanje ljudstva na izradi obavezne dokumentacije što istima

omogućava da se više posvete klijentima i promovišu svoju aktuelnu turističku
ponudu;

 • administrativne greške prilikom vođenja obaveznih i analitičkih evidencija

svodi na minimum;

 • pripremljen je za prijem podataka o turističkoj ponudi lokaliteta gde se

turistička agencija nalazi, a buduci da su podaci konfigurisani za automatsko
slanje na web stranice, omogućava i postavku lokalne turističke ponude na
web sajt turističke agencije koja ga koristi;

 • omogućava deljenje sopstvene turističke ponude sa drugim turističkim

agencijama;

 • program je proizvod dugogodišnje saradnje turističke agencije Fun Tours 2002

Doo, sa firmom za Web dizajn i razvoj sofware-a Nova Soft Doo uz aktivno
učešće knjigovodstvene agencije TOG iz Novog Sada, što garantuje da gotovo
da ne postoji aspekt u radu turističke agencije koji nije obuhvaćen i koji nije
adekvatno pokriven sa strane primene važećih zakonskih akata;

Strateško planiranje

Statistike, pregled klijenata, zaduženja i svi ostali segmenti poslovanja jedne agencije na jednom mestu i lako dostupni

Klijent Servis

This is a Divi text module. Use this space to enter relevant copy relating to your brand, business, product or service. This is a Divi text module. Use this space to enter relevant copy relating to your brand, business, product or service. This is a Divi text module. Use this space to enter relevant copy relating to your brand, business, product or service.

 • programski paket je konfigurisan tako da je otvoren za eventualne naknadne

promene i dodavanje dopunskih opcija a sve u cilju zadovoljavanja specifičnih
zahteva konkretne turističke agencije.

 • program omogućava opciju (nije obavezno) da svaki klijent pristupom web

stranici agencije koja ga koristi (bezbedan link zaštićen šifrom koju ima samo
klijent) može da stekne kompletan uvid u stanje svoje finansijske kartice, što
doprinosi transparentnosti rada na relaciji Turistička Agencija – Klijent;

 • buduci da se manipulacija podacim vrši preko Web servera, omogućen je

pristup podacima ovlašćenim licima turističke agencije, preko web-a, ali samo
ako imaju instaliranu verziju programske aplikacije, čime se omogućava
aktivna simultana kontorla rada svih zaposlenih od strane rukovodećeg kadra,
a buduci da se podacima pristupa samo kroz aplikaciju (ne moze preko web
browser-a) bezbednost je na visokom nivou;

Omogućen je rad većeg broja poslovnih jedinica (ogranaka) i većeg broja
radnih stanica, iste turističke agencije, simultano, a izveštaji i analitike se
mogu voditi na nivou:

 • poslovne jedinice;
 • konkretnog korisnika;
 • grupe korisnika;
 • cele agencije;

Programski paket podržava rad sa dinarskom i deviznom evidencijom uplata i
zaduženja, što otvara mogućnost za saradnju sa klijentima van R.Srbije;
Specifikacija i karakteristike programskog paketa AgTravelSoft

Klijenti (objedinjeni podaci za sve Klijente)

 • Podela klijenta na kategorije – kupce, organizatore, subagente i dobavlčjače, sa

kompletnim identifikacionim podacima, podacima za kontakt, kao i ostalim
podacima po konkretnom zahtevu

 • Laka pretraga i pronalaženje podataka o konkretnom klijentu;
 • Definisanje rabatnih stopa (opciono);
 • definisanje opštih uslova putovanja za svakog organizatora ponaosob

(izuzetno lako koristeći Copy-Paste opciju iz bilo kojeg elektronskog
dokumenta gde su definisani OUP organizatora)
Destinacije (podaci potrebni za ugovore o putovanju, račune i predračune…)

 • Evidencija Država, Regija(unutar država), Gradova, objekata….
 • Opcija je usmerena na kasniji lak pregled i analitiku po bilo kojem od

parametara iz podataka o destinaciji;

 • evidencija City Tura kao posebnog i specifičnog oblika definisanja destinacija;

Ugovori o putovanju (najobimniji deo programskog paketa) – u daljem textu
Ugovori

 • Postavljenje Ugovora u status Aktivan, U pripremi, Storno;
 • Izbor Organizatora, nosioca ugovora, kompletnih podataka o destinaciji
 • putovanja (Drzava,grad, objekat…);
 • podaci o smeštaju (Objekat, vrsta smeštaja, struktura smeštaja, količina…)
 • podaci o svim potrebnim datumima (datum zaključenja ugovora, polazak,
 • početak i završetak aranžmana, trajanje…)
 • posebne napomene vezane za ugovor;
 • Podaci o uslugama koje su predmet ugovora o putovanju;
 • Kompletni podaci o svim putnicima (ime i prezime, adresa, mesto, telefon,
 • JMBG, datum rođenja, kategorija putnika)
 • podaci o izvršenim uplatama po konkretnom ugovoru (mogu se uvek
 • dopunjevati sa novim uplatama ako se uplate za isti ugovor vrše više puta)
 • generisanje plana otplate ukoliko se ugovor plaća u više rata;
 • izdavanje priznanica-avansnih računa za svaku konkretnu uplatu po
 • zaključenom Ugovoru, sa napomenom o ostatku iznosa za plaćanje na dan
 • poslednje uplate;
 • automatsko generisanje finansijskog izveštaja o obavezama koje se
 • evidentiraju u KIR obrazac;
 • automatsko generisanje i izdavanje fakture, profakture, gotovinskog računa,
 • vocher-a, jednim klikom na odabranu opciju;
 • štampanje fiskalnog računa direktno iz ugovora bez prethodnog unošenja
 • podataka u fiskalni uređaj (ukoliko je fiskalni uređaj adekvatne konfiguracije,
 • npr. fiskalne kase EuroInformatika, HCP, ComTrade. – odredjeni modeli);

 

Profakture

 • izdavanje profaktura direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje profakture za dinarsko i devizno plaćanje (sa podacima o SVIFT-u);
 • Pregled izdatih profaktura (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz profakture po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se
 • sadrže u sadržaju profakture;
 • štampa profakture;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz profakture;
 • automatsko salnje Profakture u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih profaktura;

Fakture

 • izdavanje faktura direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje fakture za dinarsko i devizno plaćanje (sa podacima o SVIFT-u);
 • Pregled izdatih faktura (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz fakture po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se
 • sadrže u sadržaju fakture;
 • štampa fakture;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz fakture;
 • automatsko salnje fakture u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih faktura;

Gotovinski računi (GR)

 • izdavanje GR direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje GR za dinarsko plaćanje;
 • Pregled izdatih GR (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz GR po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se sadrže
 • u sadržaju GR;
 • štampa GR;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz GR;
 • automatsko salnje GR u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih GR;

Avansni računi (AR)

 • izdavanje AR direktno iz Ugovora ili manulenim unosom podataka u
 • konkretni dokumenat;
 • izdavanje AR za dinarsko i devizno plaćanje;
 • Pregled izdatih AR (sortiranje po datumu, klijentu, iznosu…);
 • filtriranje podataka iz AR po Klijentu, broju za prikaz i rečima koje se sadrže
 • u sadržaju AR;
 • štampa AR;
 • automatsko generisanje PDF dokumenta iz AR;
 • automatsko salnje AR u PDF formatu na zadatu e-mail adresu;
 • evidencija aktivnih i neaktivnih AR;

Troškovi

 • generisanje neograničenog broja vrsta troškova po kojima će se pratiti troškovi
 • rada agencije;
 • evidenciju svih troškova po datumu, opisu, iznosu podeljenih prema vrsti
 • troška;

IZVEŠTAJI
Na osnovu unetih podataka, program automatski generiše izveštaje.
Navodimo samo neke od postojećih izveštaja, a mogućnosti su neograničene i
zavise od konkretnih potreba turističe agencije:

 • pregled ugovora po statusu (Aktivan, Priprema, Storno i jednostavno
 • prevođenje iz jednog u drugi status);
 • Evidenciju razduženja (uplata) turističke agencije prema Organizatoru koji je
 • naveden kao organizator turističkog putovanja u konkretnom Ugovoru;
 • Kompletan spisak dužnika po Ugovorima na zadati datum – period;
 • Kompletan spisak zaduženja turističke agencije prema svim organizatorima na
 • zadati datum – period;
 • Pregled prodatih aranžmana za period, po datumu, po destinaciji,
 • organizatoru…
 • Pregled izdatih faktura, profaktura, gotovniskih računa, avansnih računa, sa
 • mogućnosti filtriranja i sortiranja po gotovo svakom od podataka;
 • Pregled troškova prema vrsti troška, za dan, za period….
 • Finansijske kartice kupaca i organizatora,
 • Pregled prodaje aranžmana po svakom zaposlenom, korisniku koji se
 • prijavljuje za rad u programu;
 • Evidenciju savakog prijavljivanja u program sa User name i pasword;
 • Obrasci KIR za račune, konačne ralune, avansne račune;
 • ostali izveštaji po konkretnom zahtevu…

Pored svega navedenog, program podržava rad sa više korsnika, podeljenih u
korsničke grupe.

Pozovite nas

+381 64 225 3320

Future Business, LLC

Adresa

Bulevar Vojvode Stepe 87.
Novi Sad

Serbia

Telefon

Office:
+38164 225 3320

Marketing:
funtours@sezampro.rs

Email

Office:
operations@agtravelsoft.com

Marketing:
funtoursns@gmail.com

Funtours 2002 Fun IT, Copyright 2021

Funtours D.O.O koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.